ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΛΟΙΠΟΝ…

new-horizons

Οφείλω να ομολογήσω ότι λίγα πράγματα στην ζωή μου πρόσφεραν τόση αστείρευτη έμπνευση, όσο η ομότιτλη με τον ιστότοπο αυτό μή επανδρωμένη αποστολή τηs NASA στην μακρινή γωνιά του Ηλιακού Συστήματοs που καταλαμβάνει ο μικρόs, μα σημαντικόs πλανήτηs που ονομάζεται Πλούτωναs.

  • “Κατά μία έννοια αποτελεί και ένα ορόσημο, με επιστημονική άλλα και συμβολική σημασία.”

Το επιστημονικό κομμάτι έχει την δική του βαρύτητα. Μια πρόκληση ήταν βλέπετε ο Πλούτωναs, ένα εγχείρημα που για πολλούs και σημαντικούs λόγουs έπρεπε να λάβει σάρκα και οστά. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα δισεκατομμύρια χιλιόμετρα που σε χρόνο ρεκόρ για τα μέχρι σήμερα δεδομένα κάλυψε η διαστημοσυσκευή. Περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονόs του ότι ο υποτιθέμενοs αδιάφορos και νεκρόs κόσμοs, κάθε άλλο παρά τέτοιοs αποδείχθηκε. Άλλα τα ευρήματα του New Horizons, που αυτή την στιγμή συνεχίζει το ταξίδι του, συλλέγονταs δεδομένα πέρα απο τον Πλούτωνα, στην αχαρτογράφητη περιοχή που ονομάζουμε Ζώνη Kuiper, δεν θα καλυφθούν σε αυτή την ανάρτηση.

Μιλώνταs συμβολικά…

Άν για τουs επιστήμoνεs και τουs ερευνητέs τηs Αστρονομίαs η εξερεύνηση νέων, αθέατων μέχρι πρότινοs τόπων, έχει τεράστια επιστημονική σημασία, η εξερεύνηση άλλων, νέων, αθέατων τόπων, έχει ουσιαστική και κεφαλαιώδη σημασία για τον κάθε άνθρωπο που δεν καλύπτεται απο μια απλή ζωή, χωρίs τιs έννοιεs τηs αναζήτησηs, τηs αμφιβολίαs και τηs περιέργειαs. Για την ακρίβεια αυτέs οι έννοιεs αποτελλούν νοητικό και πνευματικό Οξυγόνο, που μια απλή ματιά στην ανθρώπινη ιστορία μαρτυρά το ότι αποτελούν και την αποδοτικότερη καύσιμη ύλη για την πρόοοδο του.

Δεν χρειάζεται φυσικά να ακολουθήσει κανείs την πορεία του New Horizons για να τιs εξερευνήσει. Ούτε καν να βγεί στο Διάστημα. Ο διαστημικόs χώροs θα έχει περίοπτη θέση σε αυτό το ιστολόγιο. Αυτόs o αχανήs, αχαρτογράφητοs, άλλα κυρίωs “αταξίδευτοs” ωκεανόs, προκαλεί τον Άνθρωπο να σπάσει τα δεσμά του μητρικού του πλανήτη και να κάνει το επόμενο θεμιτό και επιβεβλημένο βήμα. Εκεί οι οριζοντεs στην πραγματικότητα είναι αχανείs, άχρονοι και πάντα νέοι. Ορίζοντεs που δείχνουν και έναν συμβολικό δρόμο κάνονταs μια αναγωγή στην αναζήτηση τηs Γνώσηs.

Άλλα δεν είναι μόνο το Διάστημα που απασχολεί τον γραφόντα, ούτε φυσικά και τον Άνθρωπο. Φιλοδοξία του ιστολογίου αυτού είναι η περιπλάνηση, η χαρτογράφηση και η ανάδειξη είτε όχι τόσο γνωστών γνωστικών περιοχών, είτε νέων, ίσωs και επερχόμενων εξελίξεων. Οτιδήποτε βρίσκεται στην γραμμή του ορίζοντα, εκεί που η Γη “ενώνεται” με τον Ουρανό. Εκεί που οι σημερινέs τεχνολογίεs οραματίζονται ένα αύριο, που η Τεχνολογία δεν θα διαφέρει και πολύ απο την Μαγεία για τα δικά μαs δεδομένα. Εκεί που το μακρινό Παρελθόν κρύβει ακόμα καλά τα μυστικά τηs εμφάνισηs και Εξέλιξηs, τόσο τηs Ζωήs, όσο και του Ανθρώπου ώs άμεσο προιόν των φυσικών νόμων και διαδικασιών. Εκεί που τολμηροί συγγραφείs και δημιουργοί, είτε οραματίστηκαν, είτε ακόμα και κρυφοκοίταξαν σε ένα Μέλλον ευτοπικό ή και δυστοπικό. Άλλα και θα κοιτάζει ανα διαστήματα σε περιοχέs που μπορούν να προσφέρουν μια νέα οπτική και αντίληψη ακόμα και για “ανύποπτα” θέματα….άλλα οι κινητήρεs έχουν ήδη πυροδοτηθεί, πολύ σύντομα το ιστολόγιο αυτό θα εγκαταλείψει το “έδαφοs” με το βλέμμα στραμμένο στον αχανή ορίζοντα…

Αs απολαύσουμε την διαδρομή….

Advertisements